J&T Express Lạng Giang – Tân Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 968R+88Q, TL295, Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0208 7301 088
Trang web https://jtexpress.vn/
Tọa độ 213.658.374, 10.624.085.529.999.900

 


Địa chỉ J&T Express Lạng Giang ở đâu?

968R+88Q, TL295, Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của J&T Express Lạng Giang như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

J&T Express Lạng Giang có website không?

Địa chỉ trang web của J&T Express Lạng Giang là: https://jtexpress.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  J&T EXPRESS Định Hóa - Chợ Chu