Karaoke Kenzo 3 – Châu Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JXXM+24G, Unnamed Road, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 096 155 62 62
Trang web
Tọa độ 20.647.561, 10.598.282.999.999.900

 


Địa chỉ Karaoke Kenzo 3 ở đâu?

JXXM+24G, Unnamed Road, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Kenzo 3 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Karaoke Kenzo 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Karaoke Kenzo 3 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Brilliant Top Bar - Hải Châu 1