KARAOKE THƯƠNG – BẾN TRE – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4A Đồng Văn Cống, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 090 913 31 32
Trang web https://karaoke-thuong-ben-tre.business.site/
Tọa độ 102.447.798, 1.063.550.906

 


Địa chỉ KARAOKE THƯƠNG - BẾN TRE ở đâu?

4A Đồng Văn Cống, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của KARAOKE THƯƠNG - BẾN TRE như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00]

KARAOKE THƯƠNG - BẾN TRE có website không?

Địa chỉ trang web của KARAOKE THƯƠNG – BẾN TRE là: https://karaoke-thuong-ben-tre.business.site/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  karaoke Chiến Công - Quảng Ninh