Khắc Nhập – Beerhouse & Kitchen – P. An Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 777 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 649 99 67
Trang web https://www.facebook.com/khacnhapbeerhouse
Tọa độ 99.717.947, 1.051.079.919

 


Địa chỉ Khắc Nhập - Beerhouse & Kitchen ở đâu?

777 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khắc Nhập - Beerhouse & Kitchen như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-00:00], Thứ Ba:[17:00-00:00], Thứ Tư:[17:00-00:00], Thứ Năm:[17:00-00:00], Thứ Sáu:[17:00-00:00], Thứ Bảy:[17:00-00:00], Chủ Nhật:[17:00-00:00]

Khắc Nhập - Beerhouse & Kitchen có website không?

Địa chỉ trang web của Khắc Nhập – Beerhouse & Kitchen là: https://www.facebook.com/khacnhapbeerhouse

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Xưa & Nay - Phường 4