Khách sạn Bạch Đằng – Bãi Cháy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3847 837
Trang web http://bachdanghotel.com.vn/
Tọa độ 20.960.452.099.999.900, 10.706.221.649.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sapa Eco Hugo - Mông, xã