Khách sạn Bảo Minh – Cộng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 499V+3WG, QL37, Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3885 883
Trang web
Tọa độ 21.117.687.099.999.900, 1.063.948.301

 


Địa chỉ Khách sạn Bảo Minh ở đâu?

499V+3WG, QL37, Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam

Khách sạn Bảo Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Bảo Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thành Long - Đồng kho