Khách sạn Báo Nhân Dân – Tam Đảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 096 987 78 68
Trang web https://khach-san-bao-nhan-dan-tam-ao.business.site/
Tọa độ 214.552.817, 10.564.759.869.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Motel 6 - Cái Răng