Khách Sạn ĐĂNG KHOA 1 – P. Núi Sam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Châu Thị Tế, P. Núi Sam, Châu Đốc, An Giang 90510, Việt Nam
Số điện thoại 091 135 36 37
Trang web https://khachsandangkhoamot.business.site/
Tọa độ 106.833.751, 10.507.993.429.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Biển Xanh - Thu Thuỷ