Khách sạn Gia Hòa 2 – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 252 Lê Lợi, Phường 3, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3858 008
Trang web
Tọa độ 9.936.257, 1.063.411.962

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bennies House Homestay - Vỹ Dạ