Khách Sạn Hải Vân – Bình San

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 Đường Lam Sơn, Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang 922000, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3852 001
Trang web https://khach-san-hai-van-hotel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 103.823.413, 10.448.637.389.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Hương Xuân - Đông Hà