Khách Sạn Hoa Anh Đào – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 096 287 71 17
Trang web
Tọa độ 9.956.718, 1.063.406.778

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoa Anh Đào ở đâu?

27 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Anh Đào như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Khách Sạn Hoa Anh Đào có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoa Anh Đào là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Bảo Minh - Mường Giàng