Khách sạn Hoa Tuấn – TT. Cái Bè

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 467 ĐT875, TT. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3924 888
Trang web
Tọa độ 103.508.829, 1.060.367.845

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Hoa Mai - P. Trường Sơn