Khách Sạn Hoàng Nhân – Thành Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ AH1, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3820 868
Trang web
Tọa độ 11.607.074.899.999.900, 10.899.072.579.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  An Bình Hotel 2 - Tây Giang