Khách Sạn Kim Sơn – Trì Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33VP+7XF, Trì Chính, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3862 349
Trang web
Tọa độ 200.931.778, 10.608.742.699.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đức Hưng Home - 436, 436-440 Tân Phú