Khách Sạn Lạc Hồng – Mỹ Tho – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 860000, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3991 868
Trang web http://lachonghotel.vn/
Tọa độ 103.527.867, 10.636.688.679.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Thiên Trí Lý Sơn - Lý Sơn