Khách sạn Minh Long – Khuê Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Hồ Nguyên Trừng, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3695 868
Trang web
Tọa độ 160.307.617, 108.212.677

 


Địa chỉ Khách sạn Minh Long ở đâu?

127 Hồ Nguyên Trừng, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Khách sạn Minh Long có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Minh Long là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Thiên Nga - Lộc Thọ