Khách sạn Phước Đức – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Khu Hoà Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3821 200
Trang web
Tọa độ 11.944.310.999.999.900, 1.084.358.036

 


Địa chỉ Khách sạn Phước Đức ở đâu?

4 Khu Hoà Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Khách sạn Phước Đức có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Phước Đức là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Du Hotel - Bình Xuyên