Khách Sạn Phương Nam – P. Mỹ Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3953 006
Trang web
Tọa độ 10.389.269.299.999.900, 1.054.309.751

 


Địa chỉ Khách Sạn Phương Nam ở đâu?

75 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Khách Sạn Phương Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phương Nam là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  khách sạn trung hoa - Khánh Bình