Khách Sạn Phương Thúy – Hợp Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MVV8+RH7, Đường Không Tên, Hợp Minh, Trấn Yên, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3713 447
Trang web
Tọa độ 21.694.531.899.999.900, 10.486.640.829.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Phương Thúy ở đâu?

MVV8+RH7, Đường Không Tên, Hợp Minh, Trấn Yên, Yên Bái, Việt Nam

Khách Sạn Phương Thúy có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phương Thúy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Á Châu - Long Hưng