Khách Sạn Tân Kim Chung – Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 179 Quang Trung, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3829 257
Trang web
Tọa độ 1.512.842, 10.880.207.809.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách Sạn Hoa Lư - P. Quyết Tâm