Khách Sạn Thiên Đường Xanh – Pleiku

Thông tin địa điểm

Địa chỉ khuôn viên công viên Diên Hồng, 163 đường Thống Nhất, P.Ia Kring, TP.Pl, Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3716 450
Trang web
Tọa độ 139.687.881, 10.800.064.839.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Thiên Đường Xanh ở đâu?

khuôn viên công viên Diên Hồng, 163 đường Thống Nhất, P.Ia Kring, TP.Pl, Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Khách Sạn Thiên Đường Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thiên Đường Xanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thy Thy - Phường 6