Khách sạn Victoria Núi Sam – An Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Vinh Dong 1 Nui Sam Ward Chau Doc City, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3575 888
Trang web https://www.victoriahotels.asia/en/hotels-resorts/nuisam.html
Tọa độ 106.711.999, 1.050.774.301

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  motel tokyo - Tuy Phước