Khách sạn White Palace Lam Sơn – Trần Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1A Kỳ Đồng, Trần Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3842 999
Trang web http://www.lamsonwhitepalace.vn/
Tọa độ 204.427.369, 10.632.593.299.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Sài Gòn - Lộc Hạ