Kho Bãi NORTHFREIGHT – 181050

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Km 105+200 đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Phòng Haiphong City, 181050, Việt Nam
Số điện thoại 0255 3765 919
Trang web http://www.vosa.com.vn/
Tọa độ 20.853.969.799.999.900, 1.067.277.642

 


Địa chỉ Kho Bãi NORTHFREIGHT ở đâu?

Km 105+200 đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Phòng Haiphong City, 181050, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho Bãi NORTHFREIGHT như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Kho Bãi NORTHFREIGHT có website không?

Địa chỉ trang web của Kho Bãi NORTHFREIGHT là: http://www.vosa.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pallet nhựa - Sóng Nhựa Bảo Phát - Phố