Khoan địa chất tại Đà Nẵng – Thanh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 097 413 29 68
Trang web http://diachatdanang.com/
Tọa độ 160.764.605, 1.082.131.951

 


Địa chỉ Khoan địa chất tại Đà Nẵng ở đâu?

69 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khoan địa chất tại Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Khoan địa chất tại Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Khoan địa chất tại Đà Nẵng là: http://diachatdanang.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GẠCH MEN CATALAN - DANCO CẦN THƠ - Phú Thứ