Khu Bảo tồn văn hoá trầm hương Hoàng Trầm – Diên Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 090 846 86 68
Trang web http://royalagarwood.vn/
Tọa độ 122.790.758, 10.900.515.879.999.900

 


Địa chỉ Khu Bảo tồn văn hoá trầm hương Hoàng Trầm ở đâu?

Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Bảo tồn văn hoá trầm hương Hoàng Trầm như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Khu Bảo tồn văn hoá trầm hương Hoàng Trầm có website không?

Địa chỉ trang web của Khu Bảo tồn văn hoá trầm hương Hoàng Trầm là: http://royalagarwood.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Từ Đàm - Trường An