Khu Đô Thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi – Nghĩa Chánh Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4R88+GG9, Nghĩa Chánh Nam, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 094 718 18 28
Trang web
Tọa độ 151.162.865, 1.088.163.598

 


Địa chỉ Khu Đô Thị Phú Mỹ - Quảng Ngãi ở đâu?

4R88+GG9, Nghĩa Chánh Nam, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Đô Thị Phú Mỹ - Quảng Ngãi như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Khu Đô Thị Phú Mỹ - Quảng Ngãi có website không?

Địa chỉ trang web của Khu Đô Thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH ĐT&TM NHÀ XINH VTT - Ninh Kiều