Khu Du Lịch Sinh Thái Nhà Nghỉ Hiền Lương – Hạ Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 097 533 01 78
Trang web https://www.facebook.com/profile.php?id=100036876011057
Tọa độ 21.607.940.199.999.900, 104.911.487

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thái Hà Boutique - Thành phố Hạ Long