Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước – Đa Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Liên Ấp 1-2, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3778 0588
Trang web http://www.vnwaste.com/
Tọa độ 106.654.252, 1.066.655.747

 


Địa chỉ Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước ở đâu?

Liên Ấp 1-2, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước có website không?

Địa chỉ trang web của Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước là: http://www.vnwaste.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bãi rác thành phố Pleiku - Vu Lang