Khu Sinh thái Nam Sơn – TT. An Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu phố 2 Cầu, TT. An Dương, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 699 99 99
Trang web http://facebook.com/khusinhthainamson
Tọa độ 208.685.173, 10.660.732.759.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đà Lạt BBQ - Phường 2