Khu Tái Định Cư Đăk Nia – Đắk Nia

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XPV4+2P5, QL28, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0868 358 536
Trang web
Tọa độ 119.925.033, 10.770.685.859.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Dân Cư Mặt Trời Đỏ - An Bình