Kicochi House – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 271 Đường Điện Biên Phủ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên 56000, Việt Nam
Số điện thoại 0868 257 257
Trang web
Tọa độ 130.937.056, 1.093.054.119

 


Địa chỉ Kicochi House ở đâu?

271 Đường Điện Biên Phủ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên 56000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kicochi House như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Kicochi House có website không?

Địa chỉ trang web của Kicochi House là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Nguyên Legend Café - Tân Lập