Kiểm Soát Ra Vào – 173 P. Trung Kính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng Kiểm Soát Ra Vào, 173 P. Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 093 661 13 72
Trang web https://vietnamsmart.com.vn/accesscontrolsystem.asp
Tọa độ 21.016.587.899.999.900, 1.057.938.305

 


Địa chỉ Kiểm Soát Ra Vào ở đâu?

Tầng Kiểm Soát Ra Vào, 173 P. Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Kiểm Soát Ra Vào như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Bao Bì Thiên Phúc - P. Diên Hồng