Kim Hai Material Store – Rạch Sỏi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 173 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3894 565
Trang web
Tọa độ 99.482.473, 10.512.572.879.999.900

 


Địa chỉ Kim Hai Material Store ở đâu?

173 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Kim Hai Material Store như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Kim Hai Material Store có website không?

Địa chỉ trang web của Kim Hai Material Store là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tấm Lợp Thái Nguyên - Ngọc Hà