Kim Juli Shop – Nguyên Liệu Làm Bánh An Giang – Mỹ Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Hai Bà Trưng, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 938 31 38
Trang web
Tọa độ 10.383.326.499.999.900, 1.054.408.007

 


Địa chỉ Kim Juli Shop - Nguyên Liệu Làm Bánh An Giang ở đâu?

14 Hai Bà Trưng, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Kim Juli Shop - Nguyên Liệu Làm Bánh An Giang như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Kim Juli Shop - Nguyên Liệu Làm Bánh An Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Kim Juli Shop – Nguyên Liệu Làm Bánh An Giang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đồ Làm Bánh Abby Ngọc Lâm - Ngọc Lâm