Labo 3S – Lab Sản Xuất Răng Toàn Sứ Thẩm Mỹ – Khu GVĐH

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Đường số 3, Khu GVĐH, Ninh Kiều, Cần Thơ 94000, Việt Nam
Số điện thoại 0896 497 799
Trang web http://3sdent.com/
Tọa độ 100.285.085, 1.057.578.643

 


Địa chỉ Labo 3S - Lab Sản Xuất Răng Toàn Sứ Thẩm Mỹ ở đâu?

49 Đường số 3, Khu GVĐH, Ninh Kiều, Cần Thơ 94000, Việt Nam

Giờ làm việc của Labo 3S - Lab Sản Xuất Răng Toàn Sứ Thẩm Mỹ như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00]

Labo 3S - Lab Sản Xuất Răng Toàn Sứ Thẩm Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Labo 3S – Lab Sản Xuất Răng Toàn Sứ Thẩm Mỹ là: http://3sdent.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Răng - Bs Vĩnh Hồng Phát - Phường 1