Làng nướng hải sơn – p. Bình Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 259 Đề Thám, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 992 09 97
Trang web
Tọa độ 103.961.218, 10.542.037.099.999.900

 


Địa chỉ Làng nướng hải sơn ở đâu?

259 Đề Thám, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Làng nướng hải sơn như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Làng nướng hải sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Làng nướng hải sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán 354 - Bắc Lý