Laptop 360 – Laptop Hải Phòng – Dư Hàng Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 03 P. Kênh Đ., Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 409 92 68
Trang web http://laptop360.net/
Tọa độ 20.836.747.199.999.900, 106.689.482

 


Địa chỉ Laptop 360 - Laptop Hải Phòng ở đâu?

03 P. Kênh Đ., Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Laptop 360 - Laptop Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Laptop 360 - Laptop Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Laptop 360 – Laptop Hải Phòng là: http://laptop360.net/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kiot Việt Khánh Hòa - Nha Trang