LEMY Hotel – p

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Đường Cách Mạng Tháng 8, p, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3781 199
Trang web
Tọa độ 100.480.877, 1.057.784.593

 


Địa chỉ LEMY Hotel ở đâu?

11 Đường Cách Mạng Tháng 8, p, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

LEMY Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của LEMY Hotel là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hoa Phượng - Hà Thạch