LEVY SALON – Gia Viên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0388 183 339
Trang web
Tọa độ 208.564.492, 1.066.931.615

 


Địa chỉ LEVY SALON ở đâu?

83 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của LEVY SALON như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-19:00], Chủ Nhật:[08:30-19:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00]

LEVY SALON có website không?

Địa chỉ trang web của LEVY SALON là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  30 shine - P. Phúc La