Liên Việt Post Bank Hoà Bình – Phư Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ R88V+J2P, Trần Hưng Đạo, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3898 918
Trang web
Tọa độ 208.165.877, 1.053.425.628

 


Địa chỉ Liên Việt Post Bank Hoà Bình ở đâu?

R88V+J2P, Trần Hưng Đạo, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Liên Việt Post Bank Hoà Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Liên Việt Post Bank Hoà Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Liên Việt Post Bank Hoà Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Kiên Long - Hải Châu 2