Lil’ Mory tea & juice – Tuần Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ lô D3-07 KĐTM Monbay, Hải Long, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0869 222 990
Trang web
Tọa độ 209.499.524, 1.070.992.986

 


Địa chỉ Lil’ Mory tea & juice ở đâu?

lô D3-07 KĐTM Monbay, Hải Long, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Lil’ Mory tea & juice có website không?

Địa chỉ trang web của Lil’ Mory tea & juice là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ngon - Tân Thịnh