Lotteria BA RIA NGUYEN HUU THO – Phước Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1-3 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 478 92 13
Trang web
Tọa độ 104.895.476, 10.717.355.739.999.900

 


Địa chỉ Lotteria BA RIA NGUYEN HUU THO ở đâu?

1-3 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Lotteria BA RIA NGUYEN HUU THO như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Lotteria BA RIA NGUYEN HUU THO có website không?

Địa chỉ trang web của Lotteria BA RIA NGUYEN HUU THO là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  McDonald's - Hà Đông