Luộc 2 – TT. Vĩnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47V8+JC3, TT. Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0398 476 822
Trang web
Tọa độ 221.440.231, 1.052.660.454

 


Địa chỉ Luộc 2 ở đâu?

47V8+JC3, TT. Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Luộc 2 như thế nào?

Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[03:15-00:00], Thứ Sáu:[00:00-03:15], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa]

Luộc 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Luộc 2 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Tấn Phát - Phường 6