Lux Quy Nhơn Homestay & Coffee – Ngô Mây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Vũ Bảo, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 093 305 60 00
Trang web https://www.facebook.com/luxquynhonhomestay/
Tọa độ 137.658.917, 1.092.186.519

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Ngọc trinh - Việt Nam