Ly Ly Hotel – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3647 003
Trang web
Tọa độ 13.761.678, 1.092.194.032

 


Địa chỉ Ly Ly Hotel ở đâu?

11 Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Ly Ly Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Ly Ly Hotel là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Quảng Ngãi - Hoàng Đức - Nghĩa Lộ