Mái hiên di động- Mái xếp Phát Tài Trà Vinh – Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ đường cháo dơi trì phong, Hoà Lợi, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0779 320 368
Trang web https://www.facebook.com/M%C3%A1i-Hi%C3%AAn-M%C3%A1i-X%E1%BA%BFp-Di-%C4%90%E1%BB%99ng-PH%C3%81T-T%C3%80I-Tr%C3%A0-Vinh-102216658237094
Tọa độ 9.918.249, 10.635.844.209.999.900

 


Địa chỉ Mái hiên di động- Mái xếp Phát Tài Trà Vinh ở đâu?

đường cháo dơi trì phong, Hoà Lợi, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mái hiên di động- Mái xếp Phát Tài Trà Vinh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo