Mai Linh Bỉm Sơn – Ngọc Trạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Phan Đình Giót, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 098 792 61 93
Trang web
Tọa độ 20.086.563.899.999.900, 1.058.427.152

 


Địa chỉ Mai Linh Bỉm Sơn ở đâu?

14 Phan Đình Giót, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Mai Linh Bỉm Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Mai Linh Bỉm Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Mai Linh Bỉm Sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Năng lượng mặt trời Đông Nam Hải - GENCO2 tại