Mài sàn bê tông Hiệp Thành Quảng Ngãi – Nghĩa Chánh Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm, 11 Đường Trần Nam Trung, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0767 374 820
Trang web https://betonghiepthanhquangngai.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 151.236.184, 1.088.144.458

 


Địa chỉ Mài sàn bê tông Hiệp Thành Quảng Ngãi ở đâu?

Hẻm, 11 Đường Trần Nam Trung, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Mài sàn bê tông Hiệp Thành Quảng Ngãi như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-23:00], Thứ Bảy:[05:00-23:00], Chủ Nhật:[05:00-23:00], Thứ Hai:[05:00-23:00], Thứ Ba:[05:00-23:00], Thứ Tư:[05:00-23:00], Thứ Năm:[05:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI BẮC NINH - Đại Phúc