Mắt Kính BV Sài Gòn – An Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1A đường 3, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 971 36 99
Trang web
Tọa độ 100.106.705, 1.057.519.198

 


Địa chỉ Mắt Kính BV Sài Gòn ở đâu?

1A đường 3, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Mắt Kính BV Sài Gòn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Mắt Kính BV Sài Gòn có website không?

Địa chỉ trang web của Mắt Kính BV Sài Gòn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vincom Plaza Hùng Vương - Thới Bình